Dzień Kapłański

        Dziękujemy Ci, Jezu, za naszych Kapłanów – Szafarzy Bożych tajemnic spełniających Twój Testament z Wieczernika:

                                         „To czyńcie na Moją pamiątkę”.

        Każdy kapłan jest blisko Pana, kiedy cud czyni u stóp ołtarza, kiedy chleb zwykły i zwykłe wino w Ciało i Krew Chrystusa przemienia.

        O Jezu, Mistrzu Kapłanów i Panie, udzielaj sił naszym Duszpasterzom, zsyłaj potrzebne łaski, bądź ich umocnieniem, darz  swą pomocą w każdej życia chwili, aby służąc Ci wiernie, do  Boga nas prowadzili.

 

                                                            Szczęść Boże!