UWAGA !!! Komunikat Biskupa ws. koronawirusa i Eucharystii

KOMUNIKAT BISKUPA KALISKIEGO
 
__________________________________________________
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce pragnę przypomnieć,
że w dniu 12 marca br. Biorąc biorąc pod uwagę zagrożenie wywołane koronawirusem
udzieliłem dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca
br. następującym wiernym:
a) osobom w podeszłym wieku, 
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), 
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi
bezpośrednią opiekę, 
d) osobom, które czują obawy przed zarażeniem.
Zachęcam do korzystania z łaski dyspensy i duchowej łączności w tym czasie
na modlitwie, zwłaszcza w czasie niedzielnych mszy Mszy św. transmitowanych przez środki masowego przekazu, także przez Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej i telewizję internetową Dom Józefa.
Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 marca br. zarządzam,
aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50
osób wliczając duchowieństwo parafialne oraz służbę liturgiczną.
W pierwszej kolejności udział w liturgii należy zapewnić osobom zamawiającym intencję
mszalną. Niech duszpasterze tak zorganizują sprawowanie Mszy św., aby przestrzegano
regulacji prawnych administracji rządowej. W razie konieczności proszę zwiększyć ilość i
częstotliwość niedzielnych Mszy św. W związku z tym apeluję do wszystkich
o roztropność, zrozumienie i odpowiedzialne współdziałanie dla dobra każdego z nas.
Jednocześnie polecam, aby kościoły były otwarte w ciągu dnia, a kapłani niech
stworzą okazję do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.
Zachęcam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby ochoczo odpowiedzieli na
apel ks. abp. abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP, i każdego dnia o
godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób
chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a
także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Niech wszyscy wierni w tym samym czasie w swoich
domach i rodzinach odmawiają różaniec w duchowej łączności z kapłanami.
Wszystkich zawierzam św. Józefowi, naszemu przemożnemu patronowi i z serca
udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
 
/-/ bp Edward Janiak
Biskup Kaliski
 
Kalisz, dnia 13 marca 2020 roku
L.dz. 522/2020