Dzień Kapłański

Nie bój się, wypłyń na głębię…

 

     Wielki Czwartek to dzień, w którym Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa. Uczynił to, aby Apostołów i ich następców powołać do kontynuowania Jego funkcji kapłańskiej. Powiedział: „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał”.

Jakże wielkim zaufaniem obdarzył Pan Jezus swych następców – szafarzy tych Bożych tajemnic:

Czy miłujesz Mnie więcej? – pyta dziś Chrystus
Kiedy wstępujesz na stopnie ołtarza,
By złożyć na nim bezkrwawą ofiarę,
Przez którą Bóg nas łaskami obdarza.


        Czy miłujesz Mnie więcej? – pyta dziś Chrystus
        Kiedy zasiadasz w konfesjonale,
        By dusze grzechem skalane oczyścić,
        W Miłości Bożej zbawczym Trybunale.


I tak przy każdej czynności Kapłanie
Pyta Cię Chrystus po wiele razy,
Czy ty Mnie miłujesz – więcej niż inni?
Bo chce, by serce Twe było bez skazy.


       I czeka Chrystus Twojej odpowiedzi
       Choć wie, co serce kapłańskie czuje,
       Powiedz Mu szczerze, jak Piotr nad jeziorem –
       Panie – Ty wszystko wiesz… Ty wiesz, że Cię miłuję!

 

     W Wielki Czwartek stajemy w obliczu wielkiej Tajemnicy powołania i wybrania. Pragniemy dziś podziękować Chrystusowi za Eucharystię i sprawujących ją szafarzy – Kapłanów. Słowa wdzięczności kierujemy szczególnie do naszych Duszpasterzy. Dziękujemy za kapłańskie utrudzenie: ofiarną posługę, głoszone Słowo Boże, udzielane sakramenty święte i modlitwę. Zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej.

 

Czcigodni Księża!

 

    Życzymy, aby towarzyszyła Wam bliskość Tego, który Was powołał i któremu oddajecie swoje życie. Niech obfitość łask nieustannie się pomnaża przez Chrystusowe „stokroć więcej” i owocuje w ludzkich sercach umacnianiem wiary i głębszym umiłowaniem Boga w naszej, liczącej prawie 25 lat, parafii.

 

Z pamięcią modlitewną - Parafianie