Boże Narodzenie 2013

Drodzy Parafianie i Mili Goście !!!

Radość,którą przyniósł Zbawiciel na świat i która ma się stać głębokim doświadczeniem, wynika z osobistego zawierzenia Chrystusowi, który uwalnia nas od grzechu i daje moc do przezwyciężania trudności i wlewa w serca nadzieję.

Życzmy sobie, aby radość zagościła w naszych domach, a nade wszystko w każdym ludzkim sercu.

Wasi Duszpasterze