Ostrowianin Roku 2014

"Kim ja jestem, Panie Boże, a czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd?"

 

Te słowa Dawida z Księgi Samuela wypowiedział ks. Adam Kraska -  po otrzymaniu zaszczytnego tytułu "Ostrowianin Roku 2014". Zwycięzcy XXI Plebiscytu bardzo serdecznie gratulujemy. Cieszymy się, że ten tytuł przypadł naszemu ks. Wikariuszowi.

Życzymy wielu darów Ducha Świętego w wypełnianiu zaszczytnej i odpowiedzialnej służby w Kościele bogatym w wielorakie działania ku chwale Bożej i dla dobra bliźniego.