Pielgrzymka Kobiet Katolickich do św. Józefa

      W sobotę, 28 marca, pielgrzymowały do kaliskiego sanktuarium św. Józefa niewiasty z różnych stron Polski, a zwłaszcza z diecezji kaliskiej. Przybyły też przedstawicielki naszej parafii. Organizatorem tych corocznych zjazdów odbywających się w marcu – miesiącu poświęconym Opiekunowi Św. Rodziny - jest Polski Związek Kobiet Katolickich oraz Duszpasterstwo Kobiet Diecezji Kaliskiej.

     Centralnym punktem spotkania była Eucharystia sprawowana przez ks. bpa Stanisława Napierałę oraz przybyłych kapłanów – opiekunów grup. Wśród nich był krajowy Duszpasterz PZKK – ks. prałat Tomasz Król oraz ks. prałat Adam Modliński – Duszpasterz Kobiet Diecezji Kaliskiej.

     Ks. bp Senior w wygłoszonej homilii ukazał rolę kobiety w rodzinie i społeczeństwie. Przed błogosławieństwem kończącym spotkanie eucharystyczne, w ciepłych słowach podkreślił, że bycie na emeryturze to czas również ważny i owocny, bo pozwalający „wzrokiem serca nie tyle sięgać w przyszłość, ale kierować spojrzenie wzwyż”.

     Wiele do myślenia dostarczył też ciekawy wykład prezes PZKK z Warszawy. Pani Ewa Tomaszewska w swoim wywodzie starała się ukazać postacie współczesnych niewiast idących śladami św. Weroniki. Przywołała przykład bł. Matki Teresy z Kalkuty, ale też wielu świeckich kobiet, które w potrzebującym pomocy biednym człowieku widzą udręczoną twarz Chrystusa.

     Program zjazdu był bardzo bogaty. Warto było w nim uczestniczyć. Zachęcamy wszystkie panie do udziału w kolejnej pielgrzymce kobiet do sanktuarium św. Józefa już za rok!