Diamentowy Jubileusz

    „Pójdź za Mną” - takie słowa skierował Chrystus do każdego z powołanych przez Niego Apostołów. To zaproszenie Pan powtórzył także po latach do Ciebie, Księże. Wybór tej drogi to dowód odwagi, wyrzeczenia i poświęcenia.
    Służysz, Księże, Bogu i ludziom 60 lat, głosząc prawdę, która wyzwala, nadzieję, która zawieść nie może, bo jej początek i kres w Chrystusie.
    Swoim sposobem bycia i głoszonym Słowem wskazujesz niezmiennie, że miłość Boga i bliźniego są najważniejsze.
    W dniu Diamentowego Jubileuszu Kapłaństwa dziękujemy Księdzu za prawie 15-letnią obecność      w naszej wspólnocie parafialnej, a przede wszystkim za tak gorliwie sprawowaną posługę przy ołtarzu   i w konfesjonale oraz za tę szczególną umiejętność dotykania poezją sumienia.
    Niech dobry Bóg swym błogosławieństwem wynagradza trud kapłański, darzy zdrowiem i siłami na dalsze lata służby w Chrystusowym kapłaństwie, a Maryja, Oblubienica Ducha Świętego, otacza Księdza swą opieką.